Projkety

SPEKTRUM_-_tablica__JPG_

Medycyna Mitochondrialna Sp. z o.o. otrzymała grant w wysokości 19700 zł (refundujący 60% poniesionych kosztów) z Funduszy Europejskich biorąc udział w projekcie SPEKTRUM — pomorskim systemie świadczeń specjalistycznych usług doradczych Agencji Rozwoju Pomorza. Celem usług doradczych było m.in. wprowadzenie zmian organizacyjno-procesowych, zmiany struktury organizacyjnej, specjalizacji poszczególnych stanowisk pracy, czy stworzenia mapy procesów. Specjalistyczne usługi doradcze z zakresu marketingu pomagają nam w budowaniu strategii sprzedażowej i promocji zdrowia wśród użytkowników marki, usprawniając działania w firmie.

System SPEKTRUM jest finansowany z funduszy unijnych wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.4.1. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 27 mln zł.