Zaufanie użytkowników
jest podstawą naszej działalności. Odwiedzając tą stronę akceptujesz naszą
politykę prywatności i obowiązujące zasady. Dlatego tutaj w prosty i czytelny
sposób dowiesz się w jaki sposób MITOcare Polska przetwarza
Twoje dane osobowe.

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony
danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
„RODO” informujemy, że: W niniejszej
Polityce znajdą Państwo szczegółowe informacje o tym, jak przetwarzany i
chronimy prywatność Klientów, w tym dane osobowe pozyskane przez serwis
mitocare.pl

Kto jest Administratorem Państwa
danych osobowych i jak można się z nim skontaktować?

CMSL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Gdańsku, ul. Narwicka 11a, 80-557 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000482761, NIP 9571074433, REGON 222135656, właściciel serwisu MITOcare Polska, 80-557 Gdańsk, ul. Narwicka 11a, 9571074433. Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu email iod@mitocare.pl

Kiedy i jakie dane gromadzimy?

 • 1. Serwis mitocare.pl mogą gromadzić dane Użytkowników na różnych etapach korzystania z serwisów, w szczególności:
  • a) podczas rejestracji konta Użytkownika,
  • b)  podczas transakcji zakupu 
  • c) podczas składania zapisu od newslettera
  • e) podczas kontaktu Użytkownika z Administratorem (telefonicznie, mailowo, poprzez czat),
  • f) automatycznie podczas wizyty w serwisach.
 • 2. Serwisy w zależności od wyboru gromadzą następujące dane, w tym dane osobowe Użytkowników: imię, nazwisko, adres e-mail, dane kontaktowe i hasło, informacje dotyczące przeglądarki lub urządzeń używanych do korzystania z serwisów, przeglądarka internetowa i system operacyjny.

W jakim celu wykorzystujemy dane
osobowe?

 • 1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na potrzeby realizacji usług świadczonych za pomocą serwisów, takich jak zakup produktów, złożenie zapytań odnośnie produktów lub korzystania z serwisów.
 • 2. Dane osobowe Użytkowników mogą być ponadto przetwarzane w celach marketingu usług własnych Administratora i jego partnerów.
 • 4. Zgoda może być wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania Państwa danych osobowych w czasie obowiązywania zgody. Z prawa do wycofania zgody mogą Państwo skorzystać wysyłając maila na adres iod@mitocare.pl
 • 5. Użytkownik może wyrazić zgodę na przesyłanie mu przez serwis mitocare.pl za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych oraz na używanie komunikacji telefonicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług Administratora oraz jego partnerów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz. U. z  2019 r. poz.   123 , z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (j.t. Dz. U. z 2018  r. poz. , 1954 z późn. zm.).
 • 6. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego. Z prawa tego można skorzystać wysyłając maila na adres iod@mitocare.pl
 • 7. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 • 8. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania może uniemożliwić korzystanie z niektórych usług świadczonych za pomocą serwis mitocare.pl

Bezpieczeństwo danych osobowych

 • 1. W celu zapewnienia
  integralności i poufności danych Administrator przyjął Politykę ochrony danych,
  która kompleksowo określa zasady ochrony danych osobowych. Wdrożone zostały
  także procedury umożliwiające dostęp do danych jedynie osobom upoważnionym i
  wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez
  nie zadania.
 • 2. Administrator stosuje
  rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia rejestracji operacji
  na danych osobowych oraz identyfikowalności osób dokonujących tych operacji.
 • 3. Administrator dokłada
  należytej staranności, aby podmiotu z nim współpracujące dawały gwarancje
  stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy
  przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
 • 4. Administrator prowadzi na bieżąco
  analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do
  identyfikowanych zagrożeń.

Kto ma dostęp do Państwa danych
osobowych?

 • 1. Dostęp do Państwa danych osobowych mają odbiorcy, którzy pomagają nam utrzymać system teleinformatyczny, w którym prowadzone są konta Użytkowników oraz realizowane są zamówienia, którzy przekazują Państwu informacje handlowe i marketingowe, a także świadczą usługi kurierskie.
 • 2. Wszyscy nasi pracownicy i współpracownicy mający dostęp do Państwa danych osobowych zostali indywidualnie upoważnieni do przetwarzania tych danych oraz pouczeni o spoczywających na nich obowiązkach w zakresie ochrony prywatności naszych Klientów.

Jak długo przechowujemy Państwa
dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą
przechowywane przez okres trwania umowy. Dodatkowo, po rozwiązaniu umowy, Twoje
dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji
księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów
bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. W
zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych jest zgoda, Twoje dane
będą przetwarzane do czasu jej wycofania (informacje o podstawie przetwarzania
znajdziesz wyżej, w sekcji „Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?”). Zgodę możesz
wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Jeśli chcesz
wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy o wysłanie e-maila na
adres iod@mitocare.pl lub
listu na adres podany poniżej:

CMSL Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, właściciel serwisu MITOcare.pl,
80-557 Gdańsk,
ul. Narwicka 11a,
NIP 9571074433

Jakie prawa przysługują
Użytkownikom?

 • 1. Mają Państwo prawo do:
  • a) dostępu do swoich danych
   osobowych (czyli sprawdzenia, jakie dane są przetwarzane przez Administratora,
   uzyskania ich kopii, jak również uzyskania informacji o tym, w jakim celu i na
   jakich podstawach prawnych Administrator przetwarza dane konkretnego
   Użytkownika, komu są one udostępniane oraz kiedy będą usunięte),
  • b) sprostowania danych osobowych
   (w sytuacji, gdyby okazało się, że są nieprawidłowe),
  • c) uzupełnienia danych osobowych
   (w sytuacji, gdyby okazało się, że są niekompletne),
  • d) przenoszenia danych osobowych
   (czyli przekazania danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
   nadającym się do odczytu maszynowego np. txt., pdf., odt., doc., rtf., jpeg.,
   XML, JSON, CSV),
  • e) żądania ograniczenia
   przetwarzania danych osobowych (będziemy wówczas mogli jedynie przechowywać
   Państwa dane osobowe),
  • f) usunięcia danych osobowych.
 • 2. Z praw,
  o których mowa powyżej, można skorzystać wysyłając maila na adres iod@mitocare.pl
 • 3. W związku z przetwarzaniem
  przez nas Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi
  do organu nadzorczego. Organem tym jest obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych.

Polityka „cookies”

Niniejsza Polityka dotyczy
plików “cookies” i odnosi się do stron internetowych, których operatorem jest CMSL
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Gdańsku, ul. Narwicka
11a, 80-557 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem 0000482761, NIP 9571074433, REGON 222135656,
zwanych dalej stronami internetowymi.

 • 1. Serwis i Aplikacja zbierają w sposób
  automatyczny w szczególności adres IP, typ przeglądarki, systemu operacyjnego
  oraz informacje zawarte w plikach cookies.
 • 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią
  dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w
  urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze
  stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony
  internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym
  oraz unikalny numer.
 • 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu
  końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest
  Administrator.
 • 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • a) dostosowania zawartości stron internetowych
   Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron
   internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie
   Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do
   jego indywidualnych potrzeb;
  • b) tworzenia statystyk, które pomagają
   zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych,
   co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po
   zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu
   ponownie wpisywać loginu i hasła.
 • 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze
  rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent
  cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w
  urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony
  internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe”
  pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas
  określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez
  Użytkownika.
 • 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące
  rodzaje plików cookies:

  • a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające
   korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki
   cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • b) pliki cookies służące do zapewnienia
   bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie
   uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające
   zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające
   „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu
   Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi
   Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające
   dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich
   zainteresowań.
 • 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące
  do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie
  dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
  Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących
  plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki
  sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach
  przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w
  urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach
  obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki
  internetowej).
 • 8. Administrator informuje, że ograniczenia
  stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na
  stronach internetowych Serwisu.
 • 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu
  końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez
  współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 • 10. Więcej informacji na temat plików cookies
  dostępnych w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej. Dostępne są one
  pod następującymi linkami:

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Safari™:

https://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/

Chrome™:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en

Firefox™:

https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

Opera™: 

https://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Zmiana Polityki prywatności

Administrator
zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki poprzez opublikowanie nowej
wersji Polityki w Serwisie.