Biosynteza i metabolizm witaminy D

Witamina D należy do grupy witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, może być dostarczana do organizmu w dwojaki sposób – wraz z pożywieniem lub poprzez syntezę w skórze.

Witamina D dostarczona do organizmu ulega dwukrotnej hydroksylacji – w wątrobie wytwarzana jest 25-hydroksywitamina D (25-OH-D), czyli kalcydiol, a w nerkach wytwarzana jest postać aktywna – 1,25-dihydroksywitamina D (1,25-OH-D), czyli kalcytriol.

Wszystkie hormony potrzebują nośnika, aby możliwy był ich transport w organizmie. Hormonem jest również kalcytriol, czyli aktywna postać witaminy D. Transport witaminy D i jej metabolitów odbywa się za pośrednictwem tzw. białka wiążącego witaminę D (VDBP). Białko to przenosi witaminę D z przestrzeni międzykomórkowych do wnętrza komórki. Synteza VDBP zachodzi w wątrobie w określonej ilości, zwiększenie jego produkcji nie jest możliwe. VDBP występuje także w mleku matczynym ludzkim, krowim i kozim, możliwa jest więc jego suplementacja w celu poprawienia metabolizmu witaminy D.

We wnętrzu komórki występują trzy rodzaje DNA (jądrowy, mitochondrialny oraz rybosomalny), których aktywacja odbywa się za pośrednictwem kalcytriolu oraz receptora witaminy D (VDR). Kalcytriol ma działanie epigenetyczne – wpływa na ekspresję wielu genów, bierze udział w aktywacji procesu transkrypcji i inicjuje produkcję ponad 10 tys. różnych białek, potrzebnych do wzrostu i procesów naprawczych komórek.

Gospodarka wapniowa organizmu

Bez obecności VDBP transport witaminy D do wnętrza komórki nie jest możliwy, kalcytriol nie wiąże się z VDR i nie wykazuje działania epigenetycznego, wiąże się natomiast z receptorem błonowym mARs. Receptor mARs znajduje się na zewnętrznej powierzchni błony komórkowej, w wyniku jego aktywacji do komórki przenika wapń. Jest to proces niekorzystny, gdyż zbyt duża ilość wapnia wywołuje stan zapalny wewnątrz komórki i zaburzenia procesów wewnątrzkomórkowych.

Niedobór kalcytriolu hamuje wchłanianie wapnia z jelita cienkiego (pochodzącego z pokarmów). Przy niskich poziomach wapnia we krwi aktywowany jest parathormon, który powoduje uwalnianie rezerw wapnia z kości do krwioobiegu. Przy dużych ilościach wapnia we krwi nadmierna jego ilość dostaje się do wnętrza komórki i blokuje mechanizm apoptozy, co może być jedną z przyczyn powstawania nowotworu.

Właściwa suplementacja

Witamina D jest także aktywatorem procesów immunologicznych. Białko wiążące witaminę D jest najsilniejszą substancją regulującą i aktywującą układ immunologiczny. Dzieci, które nie są karmione mlekiem matki nie otrzymują odpowiednio wysokiej podaży tego białka, przez co chorują częściej niż dzieci karmione naturalnie. W ciągu pierwszych dwóch lat życia układ odpornościowy dziecka przechodzi z TH2 na TH1. Dzieje się to przy udziale VDBP pochodzącego z mleka matki. W Polsce jedyne 10% dzieci przyjmuje mleko matki do drugiego roku życia.

Preparat BIC* Immune wyprodukowany jest z ekologicznego mleka krowiego, fermentowanego z dużą ilością witaminy D i kwasów omega 3. Do procesu fermentacyjnego używane są odpowiednie szczepy bakterii. Preparat można podawać od pierwszego roku życia. Nietolerancje pokarmowe nie stanowią przeszkody w spożyciu produktu, ponieważ zawiera on tylko jedną kroplę mleka.