Spory walki

Spoty walki to bardzo wymagające dyscypliny. Mistrzowie sztuk walki łączą szybkość, wytrzymałość, siłę i koordynację z wysoką odpornością na ból. Poza szybką regeneracją kości, ścięgien i tkanki łącznej efektywna praca mięśni jest kluczem do sukcesu w ujęciu długofalowym. Wszystkie umiejętności związane ze sportami walki powiązane są z zachowaniem wysokiej czujności. To wzmożone skupienie jest podstawą szybkiej reakcji, dobrej techniki i siły. Dlatego właśnie zachowanie wzmożonej koncentracji i siła psychiczna są nadrzędnymi parametrami potrzebnymi aby osiągnąć sukces.

Profil wymagań:

– Szybkość i zdolności szybkościowo-siłowe (speed – strenght)

– Maksymalna siła i wytrzymałość

– Zwinność

– Okresowe obciążenie fizyczne utrzymywane przez dłuższy czas