Sport siłowy

Bardziej niż inne dyscypliny, sport siłowy wymaga określonego poziomu siły maksymalnej oraz dobrze rozbudowanej tkanki mięśniowej. Dodatkowo bardzo istotną rolę odgrywa koordynacja ruchowa i zdolności szybkościowo-siłowe. Energia jest dostarczana anaerobowo (beztlenowo) w postaci ATP (Adenozyno-tri-fosforanu). Dlatego metabolizm energetyczny jest tak istotny dla osób trenujących siłowo. Poza stabilnością mięśniową niezbędny jest właściwy metabolizm białek, szczególnie w fazie regeneracji.

Profil wymagań:

-Maksymalna wydajność

-Zwiększony rozrost mięśni

– Szybkość, siła i koordynacja