IMMUNE uklad odpornosciowy, zapobieganie infekcjom, krwiotworczosc

Biologiczny system obronny naszego organizmu, układ odpornościowy służy do ochrony organizmu przed uszkodzeniem tkanek spowodowanym przez patogeny. W rozwoju odpowiedzi immunologicznej bierze udział wiele różnych narządów i układów komórkowych. Tworzenie większości komórek we krwi odbywa się w szpiku kostnym. Dalszy podział i procesy dojrzewania prowadzą do rozwoju różnych dojrzałych komórek krwi. W końcu erytrocyty i płytki krwi, a także limfocyty B i T odgrywają kluczowe role w naszych ciałach. Substancje naturalne wspierają proces krwiotwórczy i zwiększają ochronę przed infekcjami.