DNA podział komórek i nukleotydy

Nukleotydy są budulcem DNA i RNA. Podczas gdy DNA zawiera informację genetyczną, czyli kompletny plan budowy i funkcji całego organizmu, RNA służy, między innymi, jako nośnik tych informacji. Nukleotydy mają centralne zadanie kontrolowania strukturalnych, metabolicznych i energetycznych funkcji komórek. Są one najważniejszymi elementami budulcowymi potrzebnymi do podziału komórek i duplikacji DNA. Nukleotydy składają się z zasady, cukru i części fosforanowej. Mogą być wytwarzane przez samo ciało, ale mogą być również wchłaniane przez pożywienie. Kwasy nukleinowe są absorbowane przez pożywienie, a następnie przekształcane przez organizm w nukleotydy.