MITOcare SPORT

Bądź sprawny, skoncentrowany i efektywny! Suplementy opracowane przez lekarzy – dla maksymalnej wydajności fizycznej i sportowej.
Dieta ma duży wpływ na wyniki sportowców. Stanowi ona podstawę zaopatrzenia w składniki odżywcze i stanowi warunek wstępny dla zdrowia i wydajności. Poprzez regularne, intensywne treningi, sportowcy mają zwiększone zapotrzebowanie na składniki odżywcze i większe ryzyko ich niedoborów. Brak składników odżywczych w niezbędnych ilościach może prowadzić do utraty wydajności. Wysokiej jakości złożone mieszanki substancji naturalnych mogą być użyteczną i poprawiającą wydajność suplementacją dla sportowców. Suplementy sportowe MITOcare wzbogacają dietę sportową i stanowią podstawę sukcesu sportowego i najwyższej wydajności.