CARDIOVASC mikrokrazenie, serce, naczynia krwionosne

Serce i naczynia krwionośne tworzą układ sercowo-naczyniowy. Jako jednostka funkcjonalna, system ten zaopatruje wszystkie komórki w tlen i substancje odżywcze. Służy do usuwania substancji odpadowych, obrony immunologicznej i termoregulacji. Cały system sercowo-naczyniowy jest kontrolowany przez różne mechanizmy regulacyjne, w tym na przykład dostosowuje tętno, opór naczyniowy i mikrokrążenie do aktualnych potrzeb organizmu.